Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tapa valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

Tapa valla 2023. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 54

  Tapa valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 26.01.2023 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Tapa Vallavolikogu 27.06.2018. aasta määruse nr 22 „Tapa valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 1 alusel:

  § 1.   Kinnitada Tapa valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tapa valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 19 381 858 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Tapa valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud summas 20 010 840 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada Tapa valla 2023. aasta kaasava eelarve summaks kuni 20 000 eurot.

  § 5.   Tapa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse, informeerides sellest volikogu.

  § 6.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2023.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Alari Kirt
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Tapa valla 2023. aasta eelarve

  Lisa 2 Tapa valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse tulud

  Lisa 3  Tapa valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json