Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve

Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 58

  Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve

  Vastu võetud 25.01.2023 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Peipsiääre valla põhimääruse § 65 lõike 1, Peipsiääre Vallavolikogu 30.08.2022 määruse nr 23 „Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord“ § 3 ja § 5 alusel.

  § 1.   Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve kehtestatakse määruse lisaga.

  § 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Jaako Lindmäe
  vallavolikogu esimees

  Lisa Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json