HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Peipsiääre valla 2023. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava

Peipsiääre valla 2023. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 59

  Peipsiääre valla 2023. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava

  Vastu võetud 25.01.2023 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, noorsootöö seaduse § 15² lõigete 1 ja 2 ja Peipsiääre Vallavolikogu 12.12.2018 määruse nr 50 „Ülesannete täitmise delegeerimine“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Peipsiääre valla 2023. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Piibe Koemets
  vallavanem

  Kai Pruuli
  vallasekretär

  Lisa Huvihariduse ja huvitegevuse kava 1.01.2023 - 31.12.2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json