Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Nõo valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 66

Nõo valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 26

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korraga“.

§ 1.   Nõo valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla 2023. aasta eelarve kogumahuga 10 952 033 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 1 200 000 euro ulatuses, tähtajaga kuni 10 aastat.

§ 3.   Volitused vallavalitsusele

  Volitada vallavalitsust liigendama kinnitatud alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

Lisa 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json