Teksti suurus:

Karksi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2013, 10

Karksi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.02.2013 nr 68

Määrus kehtestatakse „Kohalik omavalitsuse seaduse“ § 22 lg 1 punkti 1 ning § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2013. aasta eelarve

  Karksi valla 2013. aasta eelarve kinnitatakse kogumahus 3 184 145 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 2 800 783, investeerimistegevuse tulud 69 111 eurot, finantstulud 166 eurot, kohustuste võtmine 1 28 000 eurot ja likviidsete varade muutus 186 085 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajast avaldamist.

Leo Liiber
Volikogu esimees

Lisa 1 Karksi valla 2013. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json