Teksti suurus:

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2017, 4

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 16.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36 ning „Avaliku teenistuse seaduse“ § 63 lõike 2 alusel

§ 1.  Mõisaküla Linnavolikogu 27.03.2013. a määruses nr 4 „Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhend“ § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt“

  „(3) Põhipalga- ja töötasumäärad täistööaja korral on:
 1) Linnasekretär 1104 eurot;
 2) Pearaamatupidaja 1022 eurot;
 3) Arendusspetsialist 902 eurot;
 4) Sotsiaal- ja noorsootööspetsialist 941 eurot;
 5) Sekretär-asjaajaja 723 eurot;
 6) Lastekaitsespetsialist 723 eurot;
 7) Majahoidja 470 eurot."

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2017.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json