Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Meremäe valla 2017. aasta eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2017, 14

Meremäe valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 22.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 23 lõike 2 ja 4, Meremäe Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 “Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”, § 12 lõigete 1 ja 2, § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Meremäe valla 2017. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Volituste andmine vallavalitsusele

  Meremäe Vallavalitsusel kinnitada struktuurüksuste ja hallatavate asutuste tegevuskulude ja personalikulude eelarve kulukontode lõikes.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017. a.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa Meremäe valla 2017. a eelarve