Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2017, 22

Hilana Taarka nimelise kultuuripreemia andmise kord

Vastu võetud 22.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Hilana Taarka nimeline kultuuripreemia

  (1) Hilana Taarka nimeline kultuuripreemia (edaspidi preemia) on tunnustus seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest.

  (2) Igal aastal antakse kolm preemiat:
  1) loovisikule (kirjanik, kunstnik, näitleja, lavastaja, muusik jne) või õpetajale, kes on õpetanud pärimuskultuuri lastele ja noortele;
  2) kollektiivile või ühingule;
  3) lapsele või noorele kuni vanuseni 26 eluaastat.

  (3) Iga viie aasta tagant antakse välja Hilana Taarka nimeline elutööpreemia seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest.

§ 2.   Preemia suurus ja andmise korraldus

  (1) Preemia annab välja Meremäe Vallavalitsus igal aastal Obinitsa muuseumi sünnipäeval. Laureaate tunnustatakse preemia ja valla tänukirjaga.

  (2) Preemia suurus on 300 eurot.

  (3) Hilana Taarka nimelise elutööpreemia suurus on 1000 eurot.

  (4) Omakultuuripreemia kandidaatide esitamise algatab Meremäe Vallavalitsus, kuulutades välja kandidaatide esitamise tähtaja valla kodulehel ja valla teistel infokandjatel.

  (5) Vallavanem moodustab komisjoni kõigi ettepanekute läbiarutamiseks, esitatud kandidaatide tööga tutvumiseks ja kandidaatide esitamiseks Meremäe Vallavalitsusele. Komisjoni liikmed on Meremäe Vallavalitsuse esindaja, Meremäe Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, Obinitsa Raamatukogu juhataja, Obinitsa Muuseumi esindaja, kirjanik Ilmar Vananurm. Komisjoni võivad kuuluda ka teiste institutsioonide (loomeliidud, seltsid, ühendused jmt) esindajad ning üksikisikud.

  (6) Omakultuuripreemia kandidaadi esitamiseks tuleb saata välja kuulutatud tähtajaks Meremäe Vallavalitsusele vabas vormis kirjalik ettepanek, kus on ära toodud kandidaadi nimi, kontaktandmed, seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus, kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed.

  (7) Komisjoni liikmetel on õigus esitada omapoolsed kandidaadid suuliselt. Komisjon teeb valiku kõikide esitatud kandidaatide hulgast.

  (8) Preemiat võib ühele isikule anda mitmel korral.

  (9) Komisjon teeb oma otsuse põhjal ettepaneku Meremäe Vallavalitsusele.

  (10) Preemia andmise otsustab Meremäe Vallavalitsus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json