Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võhma linna 2017. aasta eelarve

Võhma linna 2017. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2017, 26

  Võhma linna 2017. aasta eelarve

  Vastu võetud 22.01.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 lg 2 alusel ning kooskõlas Võhma Linnavolikogu 28. juuni 2012. a määrusega nr 9 „Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“.

  § 1.   Kinnitada Võhma linna 2017. aasta koondeelarve kogumahuga 1 840 359 (üks miljon kaheksasada nelikümmend tuhat kolmsada viiskümmend üheksa) eurot vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Võhma linna 2017. aasta eelarve seletuskiri vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2017. a.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leida Kuld
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Võhma linna eelarve 2017

  Lisa 2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json