Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2017. aasta eelarve

Muhu valla 2017. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2017, 30

  Muhu valla 2017. aasta eelarve

  Vastu võetud 22.02.2017 nr 60

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla 2017. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2017. a.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Muhu valla 2017. aasta eelarve

  Lisa Muhu valla 2017. aasta eelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json