ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2022, 8

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas

Vastu võetud 08.02.2018 nr 18
RT IV, 28.02.2018, 3
jõustumine 03.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT IV, 04.02.2022, 1007.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022
25.08.2022RT IV, 30.08.2022, 502.09.2022, rakendatakse alates 01.07.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elava pensionäri ja/või osalise töövõimega ja/või puuduva töövõimega isiku eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 5 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga või remondifondi kogumisega seotud kulu kuni 5 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni. Küttepuid kompenseeritakse kuni 20 ruumimeetrit aastas.
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 40 eurot ühe inimese kohta kuus;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  6) elektrienergia maksumus kuni 50 eurot ühe inimese kohta kuus;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  7) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot ühe inimese kohta kuus või ühe gaasiballooni maksumus pere kohta kvartalis;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  10) olmejäätmete veotasu kuni 10 eurot ühe inimese kohta kuus.
[RT IV, 04.02.2022, 10 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 01.02.2022]
  11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 5 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta.
[RT IV, 30.08.2022, 5 - jõust. 02.09.2022, rakendatakse alates 01.07.2022]

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel on õigus võtta arvesse kulutusi ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul, kui isik või perekond on eelnenud kuuel kuul olnud toimetulekutoetuse saaja ja kulutuste tegemise vajadus on vältimatu või tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule.

  (3) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

  (5) Kehtestatud kulude piirmäärad vaadatakse üle vähemalt kord aastas ja vajadusel muudetakse.

§ 3.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json