ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 3

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas

Vastu võetud 08.02.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõgeva vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elava pensionäri ja/või osalise töövõimega ja/või puuduva töövõimega isiku eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus kuni 7 eurot 1 m2 kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni. Küttepuid kompenseeritakse kuni 20 ruumimeetrit aastas.
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 20 eurot ühe inimese kohta kuus;
  6) elektrienergia maksumus kuni 30 eurot ühe inimese kohta kuus;
  7) majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot ühe inimese kohta kuus või ühe gaasiballooni maksumus pere kohta kvartalis;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot ühe inimese kohta kuus.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel on õigus võtta arvesse kulutusi ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul, kui isik või perekond on eelnenud kuuel kuul olnud toimetulekutoetuse saaja ja kulutuste tegemise vajadus on vältimatu või tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule.

  (3) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

  (5) Kehtestatud kulude piirmäärad vaadatakse üle vähemalt kord aastas ja vajadusel muudetakse.

§ 3.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Torma Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 6 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“;
  2) Palamuse Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a määrus nr 42 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“;
  3) Jõgeva Linnavolikogu 8. juuni 2015. a määrus nr 37 „Jõgeva linnas eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“;
  4) Jõgeva Vallavolikogu 31. märtsi 2016. a määrus nr 9 „Jõgeva vallas eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json