Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 34

Türi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 8

Määrus on antud tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidest 1 ja 34 ning § 22 lõikest 2 ja raamatupidamise seaduse §-st 11.

§ 1. Muuta Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus (RT IV, 24.11.2017, 7) § 40 lõike 2 punkti 20 ning kehtestada see järgmiselt:
„20) Väätsa Lasteaed Paikäpp;“.
§ 2. Muuta Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määrust nr 13 „Türi valla raamatupidamise sise-eeskiri“ (RT IV, 05.12.2017, 22) järgmiselt:
1) määruse § 1 lõike 4 punkt 20 muudetakse ning kehtestatakse järgmiselt:
„20) Väätsa Lasteaed Paikäpp;“;
2) määruse lisas 1 „Türi valla asutuste osakondade tunnused“ muudetakse asutuse Väätsa Lasteaed nimetus ning asendatakse nimetusega „Väätsa Lasteaed Paikäpp“.
§ 3. Muuta Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruses nr 5 „Türi valla 2018. aasta eelarve“ (RT IV, 01.02.2018, 50) ja selle seletuskirjas läbivalt asutuse Väätsa Lasteaed nimetus ning asendada see nimetusega Väätsa Lasteaed Paikäpp.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json