Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 55

Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ülesannete delegeerimine

  Delegeerida Räpina Vallavalitsusele:
 1) koolieelse lasteasutuste seadusese § 91 lõikes 4 ja § 242 lõikes 3 pidaja pädevusse antud ülesanded;
 2) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13, § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2 ja 3, § 37 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 2, § 49 lõikes 3, § 51 lõikes 2, § 54 lõikes 1, § 71 lõike 2 punktides 4, punktides 6-7 ning lõigetes 5 ja 6, § 74 lõikes 2 ja § 80 lõikes 9 koolipidaja pädevusse antud ülesanded;
 3) noorsootöö seaduse § 152 vallavolikogu pädevusse antud ülesanded.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 15.06.2016 määrus nr 9 „Haridusasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” ja Veriora Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 10 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees