Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 86

Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2018. aasta eelarve kogumahus 30 346 000 eurot vastavalt lisadele 1–4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 5 250 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põlva valla 2018. aasta koondeelarve (eurodes)
21.03.2018 13:43
Veaparandus - Parandatud tehniline viga Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel. Arvestades Põlva valla 20.03.2018 taotlust 14-5/18-1038-1

Lisa 2 Põlva valla 2018. aasta eelarve kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes (eurodes)

Lisa 3 Põlva valla 2018. aasta investeeringud (eurodes)
21.03.2018 13:47
Lisatud Mooste investeeringute juurde puuduolev lause "Vallateede renoveerimine vastavalt teehoiukavale" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel. Arvestades Põlva valla 20.03.2018 taotlust 14-5/18-1038-1

Lisa 4 Vaba jäägi eraldamine eurodes

/otsingu_soovitused.json