Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2018, 88

Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja huvikooli seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisada Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ §-i 2 lõige 5 ja sõnastada see järgmiselt: „Käesoleva korra § 4 lõike 3 mõistes käsitletakse huvikoolina lisaks erahuvikoole, millel on koolitusluba ning mille õppurite andmed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).“

§ 2.   Lisada Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ §-i 5 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt: „Käesoleva korra § 2 lõige 5 kehtib tagasiulatuvalt alates 01.01.2018 kuni 31.12.2018“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json