ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 1

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 31.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad Häädemeeste vallas.

§ 2.   Reguleerimisala

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m² eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui alalise eluaseme üldpind on suurem kui normpind, siis võetakse toimetulekutoetuse määramisel alalised kulud arvesse normpinna ulatuses.

  (3) Eluruumis üksi elavale pensionärile ning osalise või puuduva töövõimega isikule, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m².

§ 3.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) korteriüür kuni 5,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 5,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 5,00 eurot eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 6,00 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (puit, brikett, gaas, jms) eluruumis 5,00 eurot ruutmeetri kohta kuus. Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgneval kuul, vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumis kuni 6 eurot ühe ruutmeetri kohta kuu;
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12,00 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  8) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) elektrienergia tarbimisega seotud kulud kuni 30,00 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  10) majapidamisgaasi maksumus kuni 20,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  11) tegelik olmejäätmete veotasu kuus;
  12) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot ruutmeetri kohta.
  13) hoonekindlustuse kulud, mille arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 1 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.02.2019.a.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json