Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 6

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Vastu võetud 21.02.2019 nr 3

Määrus kehtestataks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmine

  § 4 lg 1 muudetakse ja täiendatakse järgmises sõnastuses:
”(1) Ühekordset matusetoetust makstakse Kiili valla elaniku surma korral tema matust korraldavale isikule. Erandkorras makstakse ühekordset matusetoetust matuse korraldajale, kelle elukoht rahvastikuregistris on Kiili vald ning kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik toetust saada lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json