Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2019. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 13

Rae valla 2019. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 19.02.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.  Rae valla 2019. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine.

 (1) Suurendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 280 000 eurot.

 (2) Vähendada 2019.aasta lõpu likviidseid varasid 280 000 eurot.

 (3) Punktides 1 – 2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

 (4) Suurendada 2020. aastasse üleminevaid investeeringuid 2019.aastal alustatavatest objektidest 400 000 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1

/otsingu_soovitused.json