Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2019, 29

  Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

  Vastu võetud 21.02.2019 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lg-te 1 ja 6 ning § 704 lg 2 alusel.

  § 1.   Kiita heaks Harju maakonna arengustrateegia 2035+ (lisatud), v.a kohaliku omavalitsuse tegevustasandi tegevus ja tegevussuund „Ülemiste järve muutmine linnaruumi osaks, kallasvööndi puhke- ja rekreatsiooni eesmärgil avamine ja virgestusala rajamine" seletuskirjas toodud põhjustel.

  § 2.   Tallinna Linnavalitsusel korraldada ettepaneku esitamine § 1 nimetatud tegevussuuna välja jätmiseks Harju maakonna arengustrateegiast 2035+ .

  Mihhail Kõlvart
  Tallinna Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json