Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastuvõtmine

Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2020, 20

Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastuvõtmine

Vastu võetud 25.02.2020 nr 2

Määrus antakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lõigete 4 kuni 7, § 65 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel, arvestades keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrust nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord”.

§ 1.   Tegevuskava vastuvõtmine

  (1) Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava võetakse vastu vastavalt lisale.

  (2) Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koos välisõhu mürakaardiga avalikustatakse Keila linna veebilehel ja edastatakse teadmiseks Terviseametile.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json