Teksti suurus:

Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+" muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2023, 2

Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+" muutmine

Vastu võetud 17.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Vormsi Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 1 lisa „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+" ja kiita heaks 2022. aastal täiendatud „Lääne maakonna arengutrateegia 2035+", vastavalt lisale.

§ 2.   Avaldada punktis 1 nimetatud täiendatud strateegia Vormsi valla kodulehel.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaak Kaabel
Volikogu esimees

Lisa Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json