Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2023, 29

Mustvee valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 22.02.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Mustvee valla 2023. aasta eelarve

  Võtta vastu Mustvee valla 2023. aasta eelarve vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Mustvee valla 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json