ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025

Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025 - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2013, 34

Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025

Vastu võetud 21.03.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava

  Kinnitada Viru-Nigula valla ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025 vastavalt lisale ( Infragate Eesti AS töö nr 402-12 ( VN10).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 05.04.2007 määrus nr 5 " Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018" kehtestamine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Heinmets
Volikogu esimees

Lisa Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja- kanalistasiooni arengukava aastateks 2013-2025

/otsingu_soovitused.json