PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine - sisukord
  Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2014, 46

  Kunda linna haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

  Vastu võetud 17.03.2014 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja planeerimisseaduse § 29 lg 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Lugeda üle vaadatuks Kunda linna üldplaneering koos põhilahenduste muudatustega vastavalt Võidu tänava kaugküttekatlamaja detailplaneeringule ning Kunda sadama lõunaosa detailplaneeringule.

  § 2.   Avalikustada planeeringu ülevaatamise tulemused ajalehes Virumaa Teataja ning Kunda linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale kehtivas korras avalikustamist.

  Kaido Veski
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json