PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Mäetaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2014, 63

  Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 22.12.2010 nr 46
  jõustumine 30.12.2010

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 3, § 25 lg 4, lg 5, § 26 lg 1, § 28 lg 1, lg 2 p 3, Mäetaguse Vallavolikogu 18.mai 2006 määruse nr 26 „Üldplaneeringu kehtestamine”, Mäetaguse Vallavalitsuse 26.jaanuari 2010 korralduse nr 25 „Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine“, Mäetaguse Vallavalitsuse 31.märtsi 2010 korralduse nr 88 „Vallavalitsuse 26.01.2010 korralduse nr 25 „Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ muutmine; Mäetaguse Vallavalitsuse 20.aprilli 2010 korralduse nr 115 „Mäetaguse Vallavalitsuse 26.01.2010 korralduse nr 25 „Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ muutmine“, Mäetaguse Vallavalitsuse 28.oktoobri 2010 korralduse nr 302 „Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning Keskkonnaameti Viru regiooni 11.06.2010 kirja nr V6-8/12163-9 „Võrnu külas paikneva Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi heakskiitmine“ ja 24.09.2010 kirja nr V6-8/12163-16 „Võrnu külas paikneva Ojamaa kaevanduse tootmisekeskuse detailplaneeringu strateegilise hindamise aruande heakskiitmine“ alusel.

  § 1.   Kehtestada Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneering (koostaja OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 1332/10).

  § 2.   Mäetaguse Vallavalitsusel korraldada

    (1) detailplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes ”Põhjarannik” ja valla koduleheküljel;

    (2) kehtestatud detailplaneeringu edastamine Ida-Viru maavanemale;

    (3) kehtestatud detailplaneeringu edastamine Maa-ameti Ida-Viru katastribüroole;

    (4) kehtestatud detailplaneeringu kättesaadavus.

  § 3.   Määrus jõustub 30. detsembril 2010.a.

  Veljo Kingsep
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json