SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Taotluse vormi kinnitamine hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks

Taotluse vormi kinnitamine hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2015, 9

  Taotluse vormi kinnitamine hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks

  Vastu võetud 24.03.2015 nr 5

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 09. septembri 2014. a määruse nr 20 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 4 lg 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada taotluse vorm „Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks“ (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Raivo Uukkivi
  Vallavanem

  Gunnar Nuuma
  Vallasekretär

  Lisa 1 Taotluse vorm hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks

  /otsingu_soovitused.json