Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2015, 22

Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 25.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2014 määruse nr 32 „Kuusalu valla 2015.aasta eelarve kinnitamine” alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 21 586,75 eurot;
põhitegevuse kulud -45 812,75 eurot;
investeerimistegevuse tulud 185 653 eurot;
investeerimistegevuse kulud -102 658 eurot
ja likviidsete varade muutus 58 769 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2015. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json