HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Krootuse Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020

Krootuse Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020 - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2018, 25

Krootuse Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020

Vastu võetud 20.03.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Krootuse Lasteaia arengukava aastateks 2018-2020 vastavalt määruse Lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

Lisa Krootuse Lasteaia arengukava

/otsingu_soovitused.json