Teksti suurus:

Sillamäe Linnavalitsuse 30. juuni 2022. a määruse nr 5 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 52

Sillamäe Linnavalitsuse 30. juuni 2022. a määruse nr 5 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 21.03.2024 nr 4

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 133 lõigete 5 ja 6 ning Sillamäe Linnavolikogu 31. märtsi 2016. a määruse nr 55 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja Sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavalitsuse 30. juuni 2022. a määruse nr 5 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ § 1 punkt 7, milles asendada sõnad “4,50 eurot/m2“ sõnadega “5,00 eurot/m2“.

Tõnis Kalberg
linnapea

Andrei Ionov
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json