Teksti suurus:

Tori valla noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 56

Tori valla noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.03.2024 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tori valla avatud noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärad.

  (2) Noorsootöötaja on käesoleva määruse tähenduses noorsootööasutuse või noortekeskuse juhataja ja noortekeskuse noorsootöötaja, kes teeb noorsootöö seaduse mõistes noorsootööd.

§ 2.   Noortekeskuse juhataja töötasu alammäär

  Avatud Noortekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1500 eurot.

§ 3.   Noortekeskuse noorsootöötaja töötasu alammäär

  (1) Noorsootöötajate töötasu kehtestamisel arvestatakse haridustaset ja atesteerimisel omistatud kutsetaset.

  (2) Magistrikraadi ja/või 7. kutsetasemega noorsootöötaja töötasu alammäär on 1400 eurot.

  (3) Kõrghariduse ja 6. kutsetasemega noorsootöötaja töötasu alammäär on 1350 eurot.

  (4) Kõrgharidusega või 6. kutsetasemega noorsootöötaja töötasu alammäär on 1300 eurot.

  (5) Kesk- või kutsehariduse ja 5. kutsetasemega noorsootöötaja töötasu alammäär on 1250 eurot.

  (6) Kesk- või kutseharidusega noorsootöötaja töötasu alammäär on 1200 eurot.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Tori Vallavolikogu 09.02.2023 määrus nr 39 “Tori valla noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kehtestamine.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2024.

Jana Malõh
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json