ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.03.2024, 58

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 5
RT IV, 07.07.2022, 18
jõustumine 10.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2022RT IV, 08.10.2022, 1611.10.2022
21.03.2024RT IV, 28.03.2024, 5231.03.2024

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 133 lõigete 5 ja 6 ning Sillamäe Linnavolikogu 31. märtsi 2016. a määruse nr 55 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja Sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Eluasemekulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramiseks kehtestatakse jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad järgmiselt:
  1) üür – 3,00 eurot/m2;
[RT IV, 08.10.2022, 16 - jõust. 11.10.2022]
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset – 5,00 eurot/m2;
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – 2,50 eurot/m2;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – 2,50 eurot/m2;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kulu piirmäär üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta 35,00 eurot kuus ja iga täiendava perekonna liikme kohta 30,00 eurot kuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (elekter, gaas või muu) – kulu piirmäär üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta 45,00 eurot kuus ja iga täiendava perekonna liikme kohta 20,00 eurot kuus;
[RT IV, 08.10.2022, 16 - jõust. 11.10.2022]
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (sealhulgas elekter, gaas või muu) – 5,00 eurot/m2;
[RT IV, 28.03.2024, 52 - jõust. 31.03.2024]
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kulu piirmäär üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta 80,00 eurot kuus ja iga täiendava perekonna liikme kohta 30,00 eurot kuus;
[RT IV, 08.10.2022, 16 - jõust. 11.10.2022]
  9) majapidamisgaasi maksumus – kulu piirmäär üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta 70,00 eurot kuus ja iga täiendava perekonna liikme kohta 30,00 eurot kuus;
[RT IV, 08.10.2022, 16 - jõust. 11.10.2022]
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – 0,15 euro/m2;
  11) hoonekindlustuse kulu – 0,20 euro/m2;
  12) olmejäätmete veo tasu – 4,95 eurot kuus ja iga täiendava pereliikme kohta 4,95 eurot kuus.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json