Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse jaotamine ja Anija Valla Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 26

Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse jaotamine ja Anija Valla Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine
[RT IV, 27.05.2017, 2 - jõust. 30.05.2017]

Vastu võetud 17.06.2010 nr 18
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.201101.01.2012
18.05.2017RT IV, 27.05.2017, 230.05.2017

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 70 lg 1, Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimääruse p 27 alusel, seoses vajadusega arendada ja koordineerida ülevallalist kultuuri ja spordielu, mille tulemusena muutuvad kultuuri- ja sporditeenused valla elanikele kättesaadavamaks ja mitmekesisemaks arvestades erinevate sihtgruppide vajadusi ja soove ning arvestades vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja vallavalitsuse ettepanekuid, Anija Vallavolikogu  m ä ä r a b:

1. Jaotada Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskus (registrikoodiga 75024780) kaheks eraldiseisvaks Anija Vallavalitsuse hallatavaks asutuseks.

2. Jaotamise tulemusel tekkinud asutused on Anija Valla Spordikeskus ja Anija Valla Kultuurikeskus (registrikoodiga 75024780), mis on Anija Valla Kultuuri- ja Spordikeskuse õigusjärglane.


3. [Kehtetu - RT IV, 27.05.2017, 2 – jõust. 30.05.2017]


4. [Käesolevast tekstist välja jäetud].


5. Kinnitada Anija Valla Kultuurikeskuse põhimäärus uue redaktsioonis (lisa 1).


6. [Kehtetu - RT IV, 27.05.2017, 2 – jõust. 30.05.2017]


7. Määrus jõustub 01.07.2010.

 Anija Valla Kultuurikeskuse põhimäärus
[
RT IV, 02.12.2015, 20 - jõust. 05.12.2015]

Lisa 2  Anija Valla Spordikeskuse põhimäärus
[RT IV, 02.12.2015, 20 - jõust. 05.12.2015]

/otsingu_soovitused.json