Teksti suurus:

Halinga Vallavolikogu 18. septembri 2013 määruse nr 14 „Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 2

Halinga Vallavolikogu 18. septembri 2013 määruse nr 14 „Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 22.04.2015 nr 4

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Halinga Vallavolikogu 18. septembri 2013 määruses nr 14 „Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaias on kuni kaks rühma.“.
2) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json