HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 14

Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord

Vastu võetud 22.12.2010 nr 29
RT IV, 25.10.2012, 77
jõustumine 31.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2015RT IV, 28.04.2015, 1201.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 ning Kuusalu Kunstide Kooli põhimääruse § 8 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla koolide, huvikooli ja lasteaedade (edaspidi haridusasutused) arengukavade koostamise ja kinnitamise kord.

§ 2.   Arengukava koostamine

  (1) Arengukava koostatakse haridusasutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Arengukava on haridusasutustele kohustuslik dokument.

  (3) Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.
[RT IV, 28.04.2015, 12 - jõust. 01.05.2015]

  (4) Haridusasutuse arengukava koostamisel arvestatakse asutuse sisehindamise aruandes väljatoodud tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (5) Arengukava koostatakse koostöös hoolekogu, õppe- või pedagoogilise nõukogu ja/või ekspertidega, õpilasesinduse olemasolul ka õpilasesindusega.

§ 3.   Arengukava kinnitamine

  (1) Arengukava ja selle muudatused kinnitab Kuusalu Vallavalitsus.
[RT IV, 28.04.2015, 12 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Arengukava kooskõlastatakse enne kinnitamist haridusasutuse hoolekogus, õppe- või pedagoogilises nõukogus, vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjonis ning õpilasesinduse olemasolul ka õpilasesinduses.
[RT IV, 28.04.2015, 12 - jõust. 01.05.2015]

§ 4.   Arengukava muutmine
[RT IV, 28.04.2015, 12 - jõust. 01.05.2015]

  Arengukava analüüsitakse ning vajadusel muudetakse haridusasutuse poolt üks kord aastas hiljemalt 1. novembriks ning esitatakse vallavalitsusele kinnitamiseks vastavalt käesolevale korrale (§ 3 lg 2).
[RT IV, 28.04.2015, 12 - jõust. 01.05.2015]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. detsembril 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json