Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2015. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2015, 27

  Rae valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 21.04.2015 nr 27

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 277 856 eurot.

   (2) Suurendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 113 744 eurot.

   (3) Vähendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 428 eurot.

   (4) Vähendada 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 225 000 eurot.

   (5) Vähendada 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 8 683 eurot.

   (6) Suurendada 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 8 000 eurot.

   (7) Suurendada tulusid likviidsete varade vähendamise arvel 59 777 eurot.

   (8) Punktides 1 – 7 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json