ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 13

Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 22.04.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 37¹ alusel.

§ 1.   Üüri piirmäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada Are valla sotsiaalmaja ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärad järgmiselt:
  1) Are valla sotsiaalmaja 2,00 €/m2;
  2) munitsipaaleluruumid 3,20 €/m2.

  (2) Määrusega kehtestatud üüri piirmäärad ei sisalda kõrvalkulusid (tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jt) kommunaalteenuste eest.

  (3) Konkreetse eluruumi üür ja üürile andmise tingimused määratakse vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitavas eluruumi üürilepingus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 12.01.2012 määrus nr 3 „ Üüri piirmäära kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json