ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2027

Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2027 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 20

  Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2027

  Vastu võetud 21.04.2016 nr 7
  jõustumine 01.05.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2027 kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.   Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2016. a määrus nr 1-6-3 „Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kuldar Veere
  Volikogu esimees

  Lisa Soojamajanduse arengukava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json