Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määruse nr 11 „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2016, 30

Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määruse nr 11 „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 21.04.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määruses nr 11 „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Muuta § 8 ning sõnastada see järgmiselt: „Renoveerimistööde piirkonna ja teostatavate tööde mahu, eeldatava maksumuse ja renoveerimistööde järjekorra igaks aastaks peab Ameti ettepanekul eelnevalt heaks kiitma Linnavolikogu korteriühistute küsimustega tegelev komisjon oma koosolekul. Erandlikult, kui korteriühistule kuuluvat teed kasutatakse sõiduks õppe- või raviasutuse juurde, võib komisjon seada selle tee remondi prioriteetses korras väljapoole järjekorda”.

  (2) Muuta § 12 ning sõnastada see järgmiselt: „Amet edastab laekunud avaldused ja muud § 11 nõutud dokumendid Linnavolikogu korteriühistute küsimustega tegelevale komisjonile koos oma ettepanekutega“.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json