Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 "Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2017, 1

Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 149 "Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 19.04.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruses nr 149 „Tallinna Linnamuuseumi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

„(1) Linnamuuseumi tegevusvaldkond on Tallinna ajalugu ning linna eri rahvusest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustava ainese (esemed, kunstiteosed, fotod, dokumendid jm) kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel."

2) määruses asendatakse sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Amet" sõnadega „Tallinna Kultuuriamet" ja sõnad „kultuuriväärtuste amet" sõnaga „kultuuriamet" vastavas käändes.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json