Teksti suurus:

Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2017, 8

Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused

Vastu võetud 20.04.2017 nr 8
jõustumine 16.10.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 11 ja 34 ning § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

  Määrusega kinnitatakse järgmised põhimäärused:
  1) Haabersti linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 1);
  2) Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus (lisa 2);
  3) Kristiine linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 3);
  4) Lasnamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 4);
  5) Mustamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 5);
  6) Nõmme linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 6);
  7) Pirita linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 7);
  8) Põhja-Tallinna ja Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus (lisa 8).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavolikogu määrused:
  1) 1. oktoobri 2009 määrus nr 35 „Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamineˮ;
  2) 28. juuni 1995 määrus nr 15 „Kristiine linnaosa vapi kirjelduse ja etalonkujutise kinnitamineˮ;
  3) 23. veebruari 2006 määrus nr 11 „Pirita linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kordˮ;
  4) 27. novembri 2008 määrus nr 40 „Põhja-Tallinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kordˮ;
  5) 19. mai 2011 määrus nr 18 „Tallinna Kesklinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kordˮ;
  6) 7. septembri 2006 määrus nr 50 „Haabersti linnaosa põhimäärusˮ;
  7) 7. septembri 2006 määrus nr 51 „Kesklinna põhimäärusˮ;
  8) 7. septembri 2006 määrus nr 52 „Kristiine linnaosa põhimäärusˮ;
  9) 7. septembri 2006 määrus nr 53 „Lasnamäe linnaosa põhimäärusˮ;
  10) 7. septembri 2006 määrus nr 54 „Mustamäe linnaosa põhimäärusˮ;
  11) 7. septembri 2006 määrus nr 55 „Nõmme linnaosa põhimäärusˮ;
  12) 7. septembri 2006 määrus nr 56 „Pirita linnaosa põhimäärusˮ;
  13) 7. septembri 2006 määrus nr 57 „Põhja-Tallinna põhimäärusˮ.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 16. oktoobril 2017.

  (2) Määruse § 4 jõustub üldises korras.

§ 4.   Linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste 3. peatüki kohaldamise erisus

  Kohaliku omavalitsuse volikogu 2017. aasta valimistel kohaldatakse linnaosakogusse kandideerimisel käesoleva määrusega kinnitatud linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärustes sätestatud linnaosakogude moodustamise regulatsiooni.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1  Haabersti linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Lisa 2  Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus

Lisa 3  Kristiine linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Lisa 4  Lasnamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Lisa 5  Mustamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Lisa 6  Nõmme linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Lisa 7  Pirita linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus

Lisa 8  Põhja-Tallinna ja Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json