Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2017, 53

  Maardu linna 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.04.2017 nr 103

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 26 lõiigetest 1-3 ja lg 6 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri”, Maardu Linnavolikogu 22.novembri 2016 määrusest nr 90 ”Maardu linna 2017.aasta eelarve vastuvõtmine ” ja Maardu Linnavalitsuse 11.04.2017.a protokollilisest otsusest nr 21

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2017. aasta I lisaeelarve alljärgnevalt:
  Põhitegevuse tulud kogumahus -3 444 724 eurot;
  Investeerimistegevuse tulem -1 553 293 eurot;
  Põhitegevuse kulud kogumahus -4 998 017 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2017. a I lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2017.a I lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2017. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2017. a I lisaeelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json