SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 2

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 17.04.2018 nr 17
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Toetuse määrad

  Haljala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused on järgmised:
  1) sünnitoetuse täismäär 500 eurot;
  2) matusetoetus 300 eurot;
  3) esmakordselt koolimineva lapse toetus 100 eurot;
  4) koolilõpetaja toetus 80 eurot;
  5) toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule 80 eurot;
  6) eakate tähtpäeva toetus 80, 85, 90-99 sünnipäeva puhul kingitus 30 euro väärtuses, 100. sünnipäeva ja sellele järgnevate puhul kingitus 100 euro väärtuses;
  7) tervisetoetus:

a) abivahendi ostmisel või laenutamisel omaosaluse osaliseks hüvitamiseks, kuid mitte rohkem kui 100 eurot aastas;
b) toetus lastele prillide ja täiskasvanutele prilliklaaside soetamisel tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni 100 eurot aastas;
c) transpordikulu hüvitamiseks puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmiseks kuni 100 eurot aastas;
d) perearsti poolt määratud konsultatsioonide või uuringute ning haigla voodipäevatasu osaliseks hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas.
  8) täiendav sotsiaaltoetus:

a) puudega inimese eluaseme kohandamiseks (et vähendada puudest tingitud takistusi) teostatud tööde maksumusest kuni 100%;
b) tsentraalset ja autonoomset küttesüsteemi kasutavale isikule küttekulu kompenseerimiseks ja küttematerjali soetamiseks kuni 300 eurot aastas.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2018.a.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json