ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 9

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 19.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude normpinnad

  (1) Eluruumi alaliste kuludena normpinna ulatuses võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse ainult need kulud, mille kohta esitatakse dokumendid.

  (2) Eluruumi alalised kulud võetakse toetuse määramisel arvesse normpinna ulatuses.

  (3) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

  (4) Kui eluruumi tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, kuid eluruumi üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind.

  (5) Kui eluruumi üldpind on normpinnast väiksem võetakse aluseks tegelik pind.

  (6) Üksi elava pensionäri ja puuduva või osalise töövõimega isikute eluruumi normpinnaks loetakse kuni 51 m2.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) Korteriüür 4 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
  2) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu (haldus- või hooldusteenus, teenustööd, territooriumi korrashoid, remondifond, üldelekter jmt) kuni 5 eurot 1 m² eluruumi normpinna kohta kuus.
  3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot 1 m² eluruumi normpinna kohta kuus.
  4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus vastavalt:
a) kaugküttega eluruumis kuni 4 eurot 1 m2 eluruumi normpinna kohta kuus;
b) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis kuni 4 eurot 1 m² eluruumi normpinna kohta kuus;
c) juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
  5) Tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja sama iga järgneva pereliikme kohta kuus.
  6) Vee soojendamiseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 15 eurot iga pereliikme kohta.
  7) Tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja sama iga järgneva pereliikme kohta kuus.
  8) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 14 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja sama iga järgneva pereliikme kohta kuus.
  9) Maamaksukulu kuni 1 euro 1 m2 kohta kuus, kuid mitte üle kolmekordse normpinna.
  10) Kasutatava eluruumi hoonekindlustuse kulud kuni 1 euro 1 m2 kohta kuus.
  11) Tegelik olmejäätmete veotasu kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja sama iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude aluseks on majavaldajate, majahaldajate, majaomanike või teenusepakkujate poolt taotlejale esitatud nõuetekohased arved või maksekviitungid tehtud kulutuste kohta.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alatiste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

  (4) Toimetulekutoetuse arvestamisel võib üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus, võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule, kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 21.05.2015 määrus nr 49 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel”.

  (2) Määrus jõustub 01.05.2018.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json