ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 11

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 19.04.2018 nr 6
jõustumine 01.05.2018

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) üür - kuni 4 eurot m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 4 m3 ühe pereliikme kohta kuus;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - kaugküttega eluruumis kuni 4 eurot m2 kohta kuus ja kaugkütteta eluruumis kuni 3 eurot m2 kohta kuus. Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 20 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus - kuni 8 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - kuni 0,19 eurot m2 kohta kuus;
 9) hoonekindlustuse kulu - kuni 0,19 eurot m2 kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu - kuni 4 eurot esimese pereliikme kohta kuus ja kuni 2 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Otepää Vallavolikogu 18. augusti 2015. a määrus nr 5 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“;
 2) Puka Vallavolikogu 28. märtsi 2016. a määrus nr 6 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine“;
 3) Sangaste Vallavolikogu 16. juuli 2015. a määrus nr 4 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2018. a.

Jaanus Barkala
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json