HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Surju Lasteaia arengukava aastateks 2018-2023

Surju Lasteaia arengukava aastateks 2018-2023 - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 88

Surju Lasteaia arengukava aastateks 2018-2023

Vastu võetud 18.04.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõigete 1, 2 ja 21 ja Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2018.a määruse nr 5 „Saarde valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade koostamise, muutmise, kinnitamise ja täitmise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Surju Lasteaia arengukava aastateks 2018-2023 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Surju Lasteaia arengukava aastateks 2018-2023

/otsingu_soovitused.json