Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2018, 114

  Maardu linna 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 24.04.2018 nr 21

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 22 lg 1, § 26 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996. a määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri”, Maardu Linnavolikogu 23. jaanuari 2018. a määrusest nr 13 ”Maardu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine ” ja Maardu Linnavalitsuse 16.04.2018. a protokollilisest otsusest nr 23

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2018. aasta I lisaeelarve alljärgnevalt:
     Põhitegevuse tulud kogumahus 4 671 110 eurot;
     Investeerimistegevuse tulem - 432 821 eurot;
     Põhitegevuse kulud kogumahus 5 482 522 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.04.2018. a.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2018. a I lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2018. a I lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2018. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2018. a I lisaeelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json