Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Toila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2020, 7

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 21.04.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse Toila Vallavolikogu 27.11.2019. a määruse nr 70 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Leibkonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad

  1) sünnitoetus 320 eurot;
2) matusetoetus 300 eurot;
3) lasteaia kohatasu hüvitamine vastavalt Toila Vallavolikogu 27.11.2019.a. määruse nr 70 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 3 lg 1 punktile 7.

§ 2.   Leibkonna sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

  1) toetus lasteaia kulude osaliseks hüvitamiseks - kuni 50 eurot lapse kohta kuus;
2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.) - kuni 50 eurot lapse kohta aastas;
3) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks - kuni 120 eurot isiku kohta aastas;
4) toetus raviteenuste osaliseks hüvitamiseks - kuni 70 eurot isiku kohta aastas;
5) toetus sotsiaal-ja tervishoiuteenusele sõidukulu osaliseks hüvitamiseks - kuni 120 eurot isiku kohta aastas;
6) toetus prillide ja invaabivahendite ostmise või laenutamise osaliseks hüvitamiseks - kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
7) toetus küttematerjali ostmise osaliseks hüvitamiseks era- ja kortermajades - kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas;
8) toetus laste- ja spordilaagri kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 70 eurot lapse kohta aastas;
9) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks – üksikjuhtumist lähtuvalt;
10) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Toila Vallavalitsuse 17.12.2019.a. määrus nr 9 „Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.maist 2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Eve East
vallavanem

Jana Kangur
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json