HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2020, 39

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 47
RT IV, 29.12.2018, 99
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 28.04.2020, 3801.05.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Järva valla koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanema (edaspidi vanem) kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus (edaspidi osalustasu).

  (2) Järva vallaks ühinenud omavalitsusüksuste Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda ja Koigi ühinemislepingu punktist 7.1.2. tulenevalt ühtlustatakse lasteaedade osalustasud nelja aasta jooksul.

§ 2.   Osalustasu

  (1) Osalustasu Albu Põhikooli lasteaiarühmades alates 1. jaanuarist 2019 on 20 eurot.

  (2) Osalustasu järgmistes Järva valla lasteaedades alates 1. märtsist 2019 on:
  1) Koeru Lasteaias Päikeseratas 20 eurot;
  2) Imavere Lasteaias Mõmmi 20 eurot;
  3) Koigi Kooli lasteaiarühmades 20 eurot;
  4) Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmades 18 eurot;
  5) Järva-Jaani Lasteaias Jaanilill 18 eurot;
  6) Peetri Kooli lasteaiarühmades 12 eurot.

  (3) Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2020 on:
  1) Albu Põhikooli lasteaiarühmades 22 eurot;
  2) Koeru Lasteaias Päikeseratas 22 eurot;
  3) Imavere Lasteaias Mõmmi 22 eurot;
  4) Koigi Kooli lasteaiarühmades 22 eurot;
  5) Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmades 22 eurot;
  6) Järva-Jaani Lasteaias Jaanilill 22 eurot;
  7) Peetri Kooli lasteaiarühmades 18 eurot.

  (4) Osalustasu Järva valla lasteaedades alates 1. jaanuarist 2021 on 25 eurot.

§ 3.   Osalustasu erisused sõltuvalt laste arvust peres

  (1) Kui ühest perest käib Järva valla lasteaedades kaks või enam last, siis on osalustasu määr pere teise lapse eest 50% osalustasust.

  (2) Pere kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud erisusele on õigus vanemal, kes ise ja kelle lasteaias käivad lapsed elavad rahvastikuregistri andmetel Järva valla territooriumil ühel ja samal aadressil.

§ 4.   Osaajalise koha osalustasu

  Kui laps kasutab lasteaias osaajalist kohta, on osalustasu 1.50 eurot päevas.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) -(7) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine ja rakendamine
[RT IV, 28.04.2020, 38 - jõust. 01.05.2020]

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

  (2) Volitada Järva Vallavalitsust otsustama lapsevanemate ajutine vabastamine lasteaia osalustasu maksmisest eriolukorras. Otsustus vormistatakse vallavalitsuse põhjendatud korraldusega.
[RT IV, 28.04.2020, 38 - jõust. 01.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.032020]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2020.
[RT IV, 28.04.2020, 38 - jõust. 01.05.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json