Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2021, 31

Rakvere linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030“ muutmine

Vastu võetud 21.04.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruses nr 32 „Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030“ (RT IV, 26.11.2020, 17) tehakse järgmised muudatused:
1) kinnistu Silla tn 3 liitumispunkti rajamise aasta 2021 (Lisa 3 Liitumata kinnistute loetelu rida nr 137);
2) kinnistu Silla tn 4 liitumispunkti rajamise aasta 2021 (Lisa 3 Liitumata kinnistute loetelu rida nr 138);
3) lisada lisasse 3 Liitumata kinnistute loetelu kinnistu Silla tn 3a, katastriüksus 66301:022:0054, hoonestamata üldkasutatav maa vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti rajamisega lühiajalise programmi raames aastal 2021;
4) lisada lisasse 3 Liitumata kinnistute loetelu kinnistu Kauri tn 3, katastriüksus 66301:001:0292, hoonestamata elamumaa vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti rajamisega lühiajalise programmi raames aastal 2021;
5) lisada lisasse 3 Liitumata kinnistute loetelu kinnistu Tammetõru tn 9, katastriüksus 66301:023:0081, hoonestamata üldkasutatav maa vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti rajamisega lühiajalise programmi raames aastal 2021;
6) lisada lisasse 3 Liitumata kinnistute loetelu kinnistu Näituse tn 4, katastriüksus 66301:027:0011, hoonestatud elamumaa kanalisatsiooni liitumispunkti rajamisega lühiajalise programmi raames aastal 2021;
7) lisada tabelisse 8.2 Veevõrgu rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr A.2.11 tänav Nortsu tee (Nortsu 16 teemaa) töö teostamise ajaga 2021;
8) välja arvata tabelist 8.4 Veevõrgu rajamine (A5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida A.5.8 tänav Nortsu tee (Nortsu 16 teemaa) töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 16 200 eurot;
9) lisada tabelisse 8.2 Veevõrgu rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr A.2.12 tänav Nortsu tee (Nortsu 24 teemaa) töö teostamise ajaga 2021;
10) välja arvata tabelist 8.4 Veevõrgu rajamine (A5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida A.5.9 tänav Nortsu tee (Nortsu 24 teemaa) töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 17 950 eurot;
11) lisada tabelisse 8.2 Veevõrgu rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr A.2.13 tänav Tiiviku tn töö teostamise ajaga 2021;
12) välja arvata tabelist 8.4 Veevõrgu rajamine (A5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida A.5.10 tänav Tiiviku tn töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 15 250 eurot;
13) lisada tabelisse 8.2 Veevõrgu rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr A.2.14 tänav Teliku tn töö teostamise ajaga 2021;
14) välja arvata tabelist 8.4 Veevõrgu rajamine (A5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida A.5.11 tänav Teliku tn töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 17 950 eurot;
15) lisada tabelisse 8.6 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr B.2.7 tänav Nortsu tee (Nortsu 16 teemaa) töö teostamise ajaga 2021;
16) välja arvata tabelist 8.8 Kanalisatsioonitorustike rajamine (B6) pikaajalises programmis (2022-2030) rida B.6.7 tänav Nortsu tee (Nortsu 16 teemaa) töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 24 300 eurot;
17) lisada tabelisse 8.6 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr B.2.8 tänav Nortsu tee (Nortsu 24 teemaa) töö teostamise ajaga 2021;
18) välja arvata tabelist 8.8 Kanalisatsioonitorustike rajamine (B6) pikaajalises programmis (2022-2030) rida B.6.8 tänav Nortsu tee (Nortsu 24 teemaa) töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 26 725 eurot;
19) lisada tabelisse 8.6 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr B.2.9 tänav Tiiviku tn töö teostamise ajaga 2021;
20) välja arvata tabelist 8.8 Kanalisatsioonitorustike rajamine (B6) pikaajalises programmis (2022-2030) rida B.6.9 tänav Tiiviku tn töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 22 675 eurot;
21) lisada tabelisse 8.6 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr B.2.10 tänav Teliku tn töö teostamise ajaga 2021;
22) välja arvata tabelist 8.8 Kanalisatsioonitorustike rajamine (B6) pikaajalises programmis (2022-2030) rida B.6.10 tänav Teliku tn töö teostamise ajaga 2022-2030, maksumusega 26 725 eurot;
23) välja arvata tabelist 8.10 Sademeveetorustike rajamine (C1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida C.1.14 tänav Roosi tn (Võidu-Tööstuse) töö teostamise ajaga 2021, maksumusega 37 450 eurot;
24) lisada tabelisse 8.14 Sademevee torustiku rajamine (C5) pikaajalises programmis rida nr C.5.29 tänav Roosi tn (Võidu-Tööstuse) töö teostamise ajaga 2022-2030;
25) välja arvata tabelist 8.10 Sademeveetorustike rajamine (C1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida C.1.15 tänav Tööstuse tn (Tööstuse 6-Roosi) töö teostamise ajaga 2021, maksumusega 11 875 eurot;
26) lisada tabelisse 8.14 Sademevee torustiku rajamine (C5) pikaajalises programmis rida nr C.5.30 tänav Tööstuse tn (Tööstuse 6-Roosi) töö teostamise ajaga 2022-2030;
27) välja arvata tabelist 8.10 Sademeveetorustike rajamine (C1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida C.1.16 tänav Tööstuse tn (Tiigi - Roosi) töö teostamise ajaga 2021, maksumusega 8975 eurot;
28) lisada tabelisse 8.14 Sademevee torustiku rajamine (C5) pikaajalises programmis rida nr C.5.31 tänav Tööstuse tn (Tiigi - Roosi) töö teostamise ajaga 2022-2030;
29) välja arvata tabelist 8.10 Sademeveetorustike rajamine (C1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida C.1.17 tänav Tiigi tn (Tööstuse-Kalda) töö teostamise ajaga 2021, maksumusega 27 125 eurot;
30) lisada tabelisse 8.14 Sademevee torustiku rajamine (C5) pikaajalises programmis rida nr C.5.32 tänav Tiigi tn (Tööstuse-Kalda) töö teostamise ajaga 2022-2030;
31) välja arvata tabelist 8.1 Veevõrgu rekonstrueerimine (A1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida A.1.8 tänav Roosi tn (Tööstuse-Võidu) töö teostamise ajaga 2021, maksumusega 29 000 eurot;
32) lisada tabelisse 8.3 Veevõrgu rekonstrueerimine (A4) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr A.4.2 tänav Roosi tn (Tööstuse-Võidu) töö teostamise ajaga 2022-2030;
33) välja arvata tabelist 8.5 Kanalisatsioonivõrgu (B1) rekonstrueerimine lühiajalises programmis (2018-2021) rida B.1.11 tänav Roosi tn (Võidu-Tööstuse) töö teostamise ajaga 2021, maksumusega 39 925 eurot;
34) lisada tabelisse 8.7 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (B5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr B.5.8 tänav Roosi tn (Võidu-Tööstuse) töö teostamise ajaga 2022-2030;
35) välja arvata tabelist 8.2 Veevõrgu rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida A.2.6 tänav Kesk tn töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 5100 eurot;
36) lisada tabelisse 8.4 Veevõrgu rajamine (A5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr A.5.40 tänav Kesk tn töö teostamise ajaga 2022-2030;
37) välja arvata tabelist 8.2 rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida A.2.7 tänav Kauri tn töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 8430 eurot;
38) lisada tabelisse 8.4 Veevõrgu rajamine (A5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr A.5.41 tänav Kauri tn töö teostamise ajaga 2022-2030;
39) välja arvata tabelist 8.6 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida B.2.6 tänav Kauri tn töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 12 345 eurot;
40) lisada tabelisse 8.8 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B6) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr B.6.31 tänav Kauri tn töö teostamise ajaga 2022-2030;
41) välja arvata tabelist 8.1 Veevõrgu rekonstrueerimine (A1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida A.1.6 tänav Kungla tn (Vabaduse-Seminari) töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 29 900 eurot;
42) lisada tabelisse 8.3 Veevõrgu rekonstrueerimine (A4) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr A.4.3 tänav Kungla tn (Vabaduse-Seminari) töö teostamise ajaga 2022-2030;
43) välja arvata tabelist 8.1 Veevõrgu rekonstrueerimine (A1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida A.1.10 tänav Saue tn (Laada-Võidu) töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 13 400 eurot;
44) lisada tabelisse 8.3 Veevõrgu rekonstrueerimine (A4) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr A.4.4 tänav Saue tn (Laada-Võidu) töö teostamise ajaga 2022-2030;
45) välja arvata tabelist 8.1 Veevõrgu rekonstrueerimine (A1) lühiajalises programmis (2018-2021) rida A.1.11 tänav Saue tn (Võidu-Saue tn 13c) töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 9100 eurot;
46) lisada tabelisse 8.3 Veevõrgu rekonstrueerimine (A4) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr A.4.5 tänav Saue tn (Võidu-Saue tn 13c) töö teostamise ajaga 2022-2030;
47) välja arvata tabelist 8.5 Kanalisatsioonivõrgu (B1) rekonstrueerimine lühiajalises programmis (2018-2021) rida B.1.12 tänav Saue tn (Laada-Võidu) töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 4850 eurot;
48) lisada tabelisse 8.7 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (B5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr B.5.9 tänav Saue tn (Laada-Võidu) töö teostamise ajaga 2022-2030;
49) välja arvata tabelist 8.5 Kanalisatsioonivõrgu (B1) rekonstrueerimine lühiajalises programmis (2018-2021) rida B.1.13 tänav Saue tn (Võidu-Saue tn 13c) töö teostamise ajaga 2020, maksumusega 13 350 eurot;
50) lisada tabelisse 8.7 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (B5) pikaajalises programmis (2022-2030) rida nr B.5.10 tänav Saue tn (Võidu-Saue tn 13c) töö teostamise ajaga 2022-2030;
51) lisada tabelisse 8.2 Veevõrgu rajamine (A2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr A.2.15 tänav Oru tn L3 (Oru tn – Aia tn 13d) töö teostamise ajaga 2021;
52) lisada tabelisse 8.6 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (B2) lühiajalises programmis (2018-2021) rida nr B.2.8 tänav Oru tn L3 (Oru tn – Aia tn 13d) töö teostamise ajaga 2021;
53) kinnistu Linnuse tn 13 liitumispunkti rajamise aasta 2021 (Lisa 3 Liitumata kinnistute loetelu rida nr 89).

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json